bạch thủ lô miền nam

Bạch Thủ Lô Miền Nam. Được các chuyên gia nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Đây là con lô có xác suất về cao. Bạch thủ lô miền nam cũng là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn chắc hôm nay!

✔ Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

✔ Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM sẽ hiện ra.

✔ Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobi,Vina,Gate,VNMobile…

Quý khách liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay Loading Loading
 30-03-2020  Cà Mau 03,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 12  Miss
 29-03-2020  Kiên Giang 56,Tiền Giang 04,Đà Lạt 95   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt 
 28-03-2020 Hồ Chí Minh 17,Bình Phước 03,Hậu Giang 12,Long An 35  Miss
 27-03-2020  Vĩnh Long 89,Trà Vinh 99,Bình Dương 96   Win Vĩnh Long,Trà Vinh,Bình Dương 
 26-03-2020  An Giang 82,Tây Ninh 36,Bình Thuận 05    Win  An Giang,Tây Ninh 
 25-03-2020  Cần Thơ 75,Đồng Nai 52,Sóc Trăng 87  Miss
 24-03-2020  Vũng Tàu 1,Bến Tre 07,Bạc Liêu 74   Win Vũng Tàu,Bến Tre,Bạc Liêu
 23-03-2020  Hồ Chí Minh79,Đồng Tháp 88,Cà Mau 96   Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp,Cà Mau
 22-03-2020  Kiên Giang 75,Tiền Giang 35,Đà Lạt 15  Miss
 21-03-2020  Hồ Chí Minh 05,Long An 87,Hậu Giang 82,Bình Phước 70   Win Hồ Chí Minh
 20-03-2020  Vĩnh Long 81,Trà Vinh 85,Bình Dương 36   Win Vĩnh Long,Trà Vinh
 19-03-2020  An Giang 43-54,Bình Thuận 68-82,Tây Ninh 29-63   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-03-2020  Cần Thơ 83,Đồng Nai 60,Sóc Trăng 65   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 17-03-2020  Bạc Liêu 73,Bến Tre 83,Vũng Tàu 94  Miss
 16-03-2020  Cà Mau 54,Đồng Tháp 53,Hồ Chí Minh 72   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 15-03-2020
 Kiên Giang 05,Tiền Giang 81,Đà Lạt 74
  Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
 14-03-2020  Long An 90,Hồ Chí Minh 96,Hậu Giang 61,Bình Phước 82  Miss
 13-03-2020  Bình Dương 42,Trà Vinh 85,Vĩnh Long 70   Win Vĩnh Long,Trà Vinh,Bình Dương
 12-03-2020  An Giang 85,Bình Thuận 79,Tây Ninh 07   Win An Giang
 11-03-2020 Cần Thơ 19,Đồng Nai 79,Sóc Trăng 02   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 10-03-2020  Bạc Liêu 84,Bến Tre 96,Vũng Tàu 52   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 09-03-2020  Cà Mau 84,Đồng Tháp 92,Hồ Chí Minh 75  Miss
 08-03-2020  Kiên Giang 82,Tiền Giang 50,Đà Lạt 50   Win Kiên Giang,Tiền Giang
 07-03-2020  Long An 95,Hồ Chí Minh 95,Hậu Giang 81,Bình Phước 91   Win Hồ Chí Minh,Long An
 06-03-2020  Vĩnh Long 63,Trà Vinh 96,Bình Dương 95   Win Vĩnh Long,Trà Vinh,Bình Dương
 05-03-2020  An Giang 14,Bình Thuận 97,Tây Ninh 97   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 04-03-2020  Cần Thơ 53,Đồng Nai 92,Sóc Trăng 69  Miss
 03-03-2020  Bạc Liêu 89,Bến Tre 79,Vũng Tàu 73  Miss
 02-03-2020
 Cà Mau 59,Đồng Tháp 78,Hồ Chí Minh 87
  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-03-2020  Kiên Giang 95,Tiền Giang 94,Đà Lạt 89   Win Kiên Giang,Tiền Giang
 29-02-2020  Long An 63,HồChí Minh 02,Hậu Giang 18,Bình Phước 47  Miss
 29-02-2020  Long An 89,HồChí Minh 90,Hậu Giang 32,Bình Phước 68  Miss
 28-02-2020  Bình Dương 76,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 41   Win Bình Dương
 27-02-2020  An Giang 50,Bình Thuận 76,Tây Ninh 14   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 26-02-2020 Cần Thơ 69,Đồng Nai 57,Sóc Trăng 90   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 25-02-2020  Bến Tre 50,Vũng Tàu 71,Bạc Liêu 20   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 24-02-2020  Cà Mau 89,Hồ Chí Minh 63,Đồng Tháp 29  Miss
23-02-2020  Kiên Giang 6,Tiền Giang 56,Đà Lạt 80   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
 22-02-2020  Hồ Chí Minh 89,Long An 60,Bình Phước 89,Hậu Giang 57   Win Hồ Chí Minh,Long An
 21-02-2020  Vĩnh Long 59,Bình Dương 82,Trà Vinh 59   Win Vĩnh Long
 20-02-2020  An Giang 71,Bình Thuận 92,Tây Ninh 96   Win An Giang,Bình Thuận
 19-02-2020  Cần Thơ 09,Đồng Nai 92,Sóc Trăng 27   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 18-02-2020  Bạc Liêu 68,Bến Tre 86,Vũng Tàu 71   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 17-02-2020  Cà Mau 70,Đồng Tháp 57,Hồ Chí Minh 90  Miss
 16-02-2020
 Kiên Giang 36,Tiền Giang 76,Đà Lạt 81
  Win Kiên Giang,Tiền Giang
 15-02-2020 Long An 93,Hồ Chí Minh 72,Hậu Giang 28,Bình Phước 52   Win Long An
 14-02-2020  Bình Dương 14,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 95  Miss
13-02-2020  An Giang 95,Bình Thuận 17,Tây Ninh 95   Win An Giang,Bình Thuận
 12-02-2020  Cần Thơ 98,Đồng Nai 19,Sóc Trăng 28   Win Cần Thơ
 11-02-2020  Bạc Liêu 83,Bến Tre 95,Vũng Tàu 58  Miss
 10-02-2020  Cà Mau 64,Đồng Tháp 85,Hồ Chí Minh 81   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 09-02-2020  Kiên Giang 90,Tiền Giang 62,Đà Lạt 86   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
 08-02-2020  Long An 80,Hồ Chí Minh 74,Hậu Giang 78,Bình Phước 71   Win Long An,Hồ Chí Minh 
 07-02-2020  Bình Dương 69,Trà Vinh 06,Vĩnh Long 81    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long 
 06-02-2020  An Giang 80,Bình Thuận 01,Tây Ninh 91   Win An Giang,Bình Thuận
 05-02-2020  Cần Thơ 91,Đồng Nai 81,Sóc Trăng 92  Miss
 04-02-2020  Bạc Liêu 50,Bến Tre 95,Vũng Tàu 87   Win Bạc Liêu,Bến Tre
 03-02-2020
 Cà Mau 09,Đồng Tháp 64,Hồ Chí Minh 63
  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-02-2020  Bình Phước 07,Hậu Giang 62,Hồ Chí Minh 19,Long An 16   Win Bình Phước
 31-01-2020  Bình Dương 68,Trà Vinh 52,Vĩnh Long 72   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 30-01-2020  An Giang 61,Tây Ninh 90,Bình Thuận 52  Miss
 29-01-2020  Cần Thơ 73,Đồng Nai 77,Sóc Trăng 16   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 28-01-2020  Vũng Tàu 02,Bạc Liêu 67,Bến Tre 54   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 27-01-2020  Hồ Chí Minh 92,Đồng Tháp 95,Cà Mau 97  Miss
 26-01-2020  Kiên Giang 94,Tiền Giang 83,Đà Lạt 93   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
 25-01-2020  Long An 84,Hồ Chí Minh 63 ,Hậu Giang 75,Bình Phước 85   Win Long An,Hồ Chí Minh
 24-01-2020  Vĩnh Long 91,Trà Vinh 20,Bình Dương 80   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 23-01-2020  An Giang 94,Tây Ninh 82,Bình Thuận 91   Miss
 22-01-2020  Cần Thơ 83,Đồng Nai 87,Sóc Trăng 81   Win Cần Thơ
 21-01-2020  Vũng Tàu 94,Bến Tre 97,Bạc Liêu 02   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 20-01-2020
 Cà Mau 57,Đồng Tháp 50,Hồ Chí Minh 61
  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 19-01-2020  Kiên Giang 97,Tiền Giang 69,Đà Lạt 96   Win Kiên Giang
 18-01-2020  Long An 92,Hồ Chí Minh 92,Hậu Giang 96,Bình Phước 87  Miss
 17-01-2020  Bình Dương 04,Trà Vinh 62,Vĩnh Long 98   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 16-01-2020  An Giang 34,Bình Thuận 81,Tây Ninh 87   Win An Giang
 15-01-2020  Cần Thơ 69,Đồng Nai 90,Sóc Trăng 89   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 14-01-2020  Bạc Liêu 59,Bến Tre 61,Vũng Tàu 78   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 13-01-2020  Cà Mau 06,Hồ Chí Minh 27,Đồng Tháp 62  Miss
 12-01-2020 Kiên Giang 45,Đà Lạt 35,Tiền Giang 35    Win Kiên Giang
 11-01-2020  Long An 98,Hồ Chí Minh 73,Hậu Giang 69,Bình Phước 57   Win Bình Phước
 10-01-2020  Bình Dương 64,Trà Vinh 84,Vĩnh Long 91    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 09-01-2020  An Giang 96,Bình Thuận 72,Tây Ninh 48   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 08-01-2020  Cần Thơ 36,Đồng Nai 97,Sóc Trăng 75   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 07-01-2020  Bạc Liêu 92,Bến Tre 40,Vũng Tàu 87   Win Bạc Liêu,Bến Tre
 06-01-2020  Cà Mau 52,Đồng Tháp 84,Hồ Chí Minh 72   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 05-01-2020  Kiên Giang 25-40,Tiền Giang 03-61,Đà Lạt 28-56  Miss
 04-01-2020  Long An 06,Hồ Chí Minh 90,Hậu Giang 81,Bình Phước 82   Win Long An
 03-01-2020  Bình Dương 91,Trà Vinh 75,Vĩnh Long 97   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 02-01-2020  An Giang 14,Bình Thuận 05,Tây Ninh 64   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 01-01-2020  Đồng Nai 83,Cần Thơ 92,Sóc Trăng 78  Miss
 31-12-2019
 Bạc Liêu 89,Bến Tre 83,Vũng Tàu 98
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-12-2019  Cà Mau 19,Đồng Tháp 24,Hồ Chí Minh 85   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-12-2019  Kiên Giang 82,Tiền Giang 96,Đà Lạt 85   Win Kiên Giang
 28-12-2019  Long An 62,Hồ Chí Minh 75,Hậu Giang 95,Bình Phước 92  Miss
 27-12-2019  Bình Dương 19,Trà Vinh 95,Vĩnh Long 67   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-12-2019  An Giang 06,Bình Thuận 86,Tây Ninh 97   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 25-12-2019  Cần Thơ 56,Đồng Nai 90,Sóc Trăng 65  Miss
 24-12-2019 Bạc Liêu 93,Bến Tre 92,Vũng Tàu 79   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-12-2019  Cà Mau 09,Đồng Tháp 94,Hồ Chí Minh 40  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-12-2019 Kiên Giang 62,Tiền Giang 70,Đà Lạt 07   Win Kiên Giang
 21-12-2019  Hậu Giang 02,Long An 32,Hồ Chí Minh 56,Bình Phước 61  Miss
 20-12-2019  Bình Dương 05,Trà Vinh 93,Vĩnh Long 53   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-12-2019  An Giang 89,Bình Thuận 93,Tây Ninh 61   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
 18-12-2019  Đồng Nai 15,Sóc Trăng 05,Cần Thơ 21 Miss
 17-12-2019  Bạc Liêu 86,Bến Tre 85,Vũng Tàu 58   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-12-2019  Cà Mau 69,Đồng Tháp 71,Hồ Chí Minh 96   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 15-12-2019
 Kiên Giang 30,Tiền Giang 12,Đà Lạt 76
 Miss
 14-12-2019  Hồ Chí Minh 16,Bình Phước 85,Hậu Giang 03,Long An 34   Win Long An
 13-12-2019  Bình Dương 94,Trà Vinh 84,Vĩnh Long 56   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 12-12-2019 An Giang 68,Bình Thuận 87,Tây Ninh 78   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-12-2019  Cần Thơ 75,Đồng Nai 64,Sóc Trăng 45   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 10-12-2019  Bạc Liêu 83,Bến Tre 79,Vũng Tàu 68   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 09-12-2019 Cà Mau 15,Hồ Chí Minh 44,Đồng Tháp 45 Miss
 08-12-2019  Kiên Giang 61,Tiền Giang 63,Đà Lạt 16   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 07-12-2019  Hồ Chí Minh 33,Bình Phước 65,Hậu Giang 23,Long An 19  Miss
 06-12-2019  Bình Dương 87,Trà Vinh 64,Vĩnh Long 42   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 05-12-2019  An Giang 56,Tây Ninh 67,Binh Thuận 03  Miss
 04-12-2019  Cần Thơ 45,Đồng Nai 75,Sóc Trăng 82   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 03-12-2019  Bạc Liêu78,Bến Tre 76,Vũng Tàu 87   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 02-12-2019  Cà Mau 02,Đồng Tháp 63,Hồ Chí Minh 92   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-12-2019
 Kiên Giang 17,Tiền Giang 82,Đà Lạt 87
  Win Kiên Giang,Tiền Giang