bạch thủ lô miền trung

Bạch Thủ Lô miền trung được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc rất kỹ.

Đây là con lô có xác suất về cao nhất. Là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

✔ Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

✔ Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

✔ Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobi,Vina,Gate,VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MT KẾT QUẢ
Hôm nay Loading Loading
 30-03-2020  Phú Yên 62,Thừa Thiên Huế 70  Miss
 29-03-2020  Khánh Hòa 93,Kon Tum 15   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 28-03-2020  Đà Nẵng 83,Quảng Ngãi 82,Đắc Nông 94   Win Quảng Ngãi,Đà Nẵng,Đắc Nông
 27-03-2020  Ninh Thuận 76,Gia Lai 81   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-03-2020  Bình Định 93,Quảng Bình 85,Quảng Trị 34  Miss
 25-03-2020  Khánh Hòa 61,Đà Nẵng 73   Win Đà Nẵng
 24-03-2020  Đắc Lắc 57,Quảng Nam 87   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-03-2020  Phú Yên 93,Thừa Thiên Huế 89  Miss
 22-03-2020  Khánh Hòa 08,Kon Tum 82   Win Khánh Hòa
 21-03-2020  Quảng Ngãi 67,Đà Nẵng 41,Đắc Nông 79   Win Quảng Ngãi,Đà Nẵng,Đắc Nông
 20-03-2020  Ninh Thuận 70,Gia Lai 28   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 19-03-2020  Bình Định 61,Quảng Bình 82,Quảng Trị 21  Miss
 18-03-2020  Đà Nẵng 98,Khánh Hòa 92   Win Đà Nẵng
 17-03-2020  Đắc Lắc 86,Quảng Nam 51   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 16-03-2020  Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 05  Miss
 15-03-2020
 Khánh Hòa 83,Kon Tum 91
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 14-03-2020 Quảng Ngãi 17,Đà Nẵng 34,Đắc Nông 27   Win Quảng Ngãi,Đà Nẵng,Đắc Nông
 13-03-2020  Ninh Thuận 91,Gia Lai 27  Miss
 12-03-2020  Bình Định 98,Quảng Bình 59,Quảng Trị 70   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị 
 11-03-2020  Khánh Hòa 71,Đà Nẵng 69    Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 10-03-2020  Đắc Lắc 73,Quảng Nam 05  Miss
 09-03-2020  Phú Yên 54,Thừa Thiên Huế 85   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 08-03-2020  Khánh Hòa 65,Kon Tum 60   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 07-03-2020  Đà Nẵng 85,Quảng Ngãi 14,Đắc Nông 90   Win Đà Nẵng
 06-03-2020  Ninh Thuận 05,Gia Lai 17  Miss
 05-03-2020  Quảng Bình 20-64,Bình Định 14-19,Quảng Trị 03-25   Win Bình Định,Quảng Bình
 04-03-2020  Đà Nẵng 74,Khánh Hòa 40   Win Đà Nẵng
 03-03-2020  Đắc Lắc 74,Quảng Nam 23   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 02-03-2020  Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 08   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 01-03-2020
 Khánh Hòa 90,Kon Tum 71
 Miss
 28-02-2020  Gia Lai 72,Ninh Thuận 92  Miss
 27-02-2020  Bình Định 77,Quảng Bình 69,Quảng Trị 97   Win Quảng Trị 
 26-02-2020 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 25   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 25-02-2020  Đắc Lắc 74,Quảng Nam 65   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 24-02-2020  Phú Yên 07,Thừa Thiên Huế 94   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 23-02-2020  Khánh Hòa 96,Kon Tum 20  Miss
 22-02-2020  Đà Nẵng 40,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 73  Miss
 21-02-2020  Gia Lai 61,Ninh Thuận 72   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 20-02-2020  Bình Định 81,Quảng Bình 76,Quảng Trị 02   Win Bình Định,Quảng Bình
 19-02-2020 Đà Nẵng 39,Khánh Hòa 90   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 18-02-2020  Đắc Lắc 59,Quảng Nam 23  Miss
 17-02-2020  Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 08   Win Phú Yên
 16-02-2020
 Khánh Hòa 07,Kon Tum 83
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 15-02-2020  Quảng Ngãi 14,Đà Nẵng 25,Đắc Nông 97   Win Quảng Ngãi,Đà Nẵng
 14-02-2020  Gia Lai 82,Ninh Thuận 03  Miss
 13-02-2020  Bình Định 59,Quảng Bình 27,Quảng Trị 06   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 12-02-2020  Đà Nẵng 72,Khánh Hòa 90   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-02-2020  Đắc Lắc 76,Quảng Nam 86   Win Đắc Lắc
 10-02-2020  Phú Yên 84,Thừa Thiên Huế 30   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 09-02-2020  Khánh Hòa 96,Kon Tum 17  Miss
 08-02-2020  Quảng Ngãi 96,Đà Nẵng 45,Đắc Nông 81  Miss
 07-02-2020  Gia Lai 80,Ninh Thuận 93   Win Gia Lai
 06-02-2020  Quảng Bình 70,Bình Định 52,Quảng Trị 72   Win Quảng Bình
 05-02-2020  Đà Nẵng 07,Khánh Hòa 91   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 04-02-2020  Đắc Lắc 91,Quảng Nam 73  Miss
 03-02-2020
 Thừa Thiên Huế 60,Phú Yên 85
  Win Thừa Thiên Huế,Phú Yên
 02-02-2020  Khánh Hòa 97,Kon Tum 76   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 01-02-2020  Quảng Ngãi 72,Đắc Nông 78,Đà Nẵng 24   Win Quảng Ngãi,Đắc Nông
 31-01-2020  Gia Lai 81,Ninh Thuận 42  Miss
 30-01-2020  Bình Định 15,Quảng Bình 82,Quảng Trị 06   Win Bình Định
 29-01-2020 Đà Nẵng 61,Khánh Hòa 45   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 28-01-2020  Quảng Nam 95,Đắc Lắc 91  Miss
 27-01-2020  Thừa Thiên Huế 82,Phú Yên 86   Win Phú Yên
 26-01-2020  Khánh Hòa 90,Kon Tum 83   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 25-01-2020  Quảng Ngãi 27,Đắc Nông 91,Đà Nẵng 68   Win Quảng Ngãi 
 24-01-2020  Ninh Thuận 76,Gia Lai 51   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 23-01-2020  Bình Định 98,Quảng Bình 71,Quảng Trị 15   Win Bình Định
 22-01-2020  Đà Nẵng 94,Khánh Hòa 08  Miss
 21-01-2020  Đắc Lắc 78,Quảng Nam 08   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 20-01-2020
 Phú Yên 64,Thừa Thiên Huế 31
  Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 19-01-2020  Khánh Hòa 26,Kon Tum 40   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 18-01-2020  Đà Nẵng 93,Quảng Ngãi 06,Đắc Nông 87  Miss
 17-01-2020  Gia Lai 74,Ninh Thuận 72   Win Gia Lai
 16-01-2020  Bình Định 96,Quảng Bình 32,Quảng Trị 85   Win Bình Định,Quảng Bình
 15-01-2020  Đà Nẵng 79,Khánh Hòa 83   Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
 14-01-2020  Đắc Lắc 33,Quảng Nam 55  Miss
 13-01-2020  Phú Yên 59,Thừa Thiên Huế 01   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 12-01-2020  Khánh Hòa 69,Kon Tum 84   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 11-01-2020  Đà Nẵng 96,Quảng Ngãi 51,Đắc Nông 83  Miss
 10-01-2020  Gia Lai 32,Ninh Thuận 90   Win Gia Lai
 09-01-2020  Bình Định 93,Quảng Bình 50,Quảng Trị 65  Miss
 08-01-2020  Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 64 Miss
 07-01-2020  Đắc Lắc 40,Quảng Nam 17   Win Đắc Lắc
 06-01-2020  Thừa Thiên Huế 50,Phú Yên 32  Miss
 05-01-2020  Khánh Hòa 12,Kon Tum 75   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 04-01-2020  Đắc Nông 78,Quảng Ngãi 42,Đà Nẵng 30   Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 03-01-2020  Gia Lai 46,Ninh Thuận 57   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 02-01-2020  Bình Định 14,Quảng Bình 84,Quảng Trị 58   Win Quảng Bình
 01-01-2020  Khánh Hòa 17,Đà Nẵng 95   Win Khánh Hòa,Đà Nẵng
 31-12-2019
 Đắc Lắc 74,Quảng Nam 81
  Win Đắc Lắc
 30-12-2019  Phú Yên 73,Thừa Thiên Huế 59   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 29-12-2019  Khánh Hòa 58,Kon Tum 63  Miss
 28-12-2019 Đà Nẵng 68,Quảng Ngãi 54,Đắc Nông 60   Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi
 27-12-2019  Gia Lai 17,Ninh Thuận 54   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 26-12-2019  Bình Định 10,Quảng Bình 52,Quảng Trị 95  Miss
 25-12-2019  Khánh Hòa 06,Đà Nẵng 73   Win Khánh Hòa
 24-12-2019  Đắc Lắc 73,Quảng Nam 04   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-12-2019  Thừa Thiên Huế 02,Phú Yên 34   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 22-12-2019  Khánh Hòa 61,Kon Tum 78  Miss
 21-12-2019  Quảng Ngãi 30,Đà Nẵng 19,Đắc Nông 63  Miss
 20-12-2019  Gia Lai 79,Ninh Thuận 82   Win Gia Lai
 19-12-2019  Bình Định 71,Quảng Bình 03,Quảng Trị 19   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 18-12-2019 Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 13   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 17-12-2019  Đắc Lắc 25,Quảng Nam 17  Miss
 16-12-2019  Phú Yên 30,Thừa Thiên Huế 16   Win Phú Yên
 15-12-2019
 Khánh Hòa 43,Kon Tum 19
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 14-12-2019  Quảng Ngãi 02,Đà Nẵng 47,Đắc Nông 93   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019  Gia Lai 86,Ninh Thuận 04   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 12-12-2019  Bình Định 51,Quảng Bình 40,Quảng Trị 09  Miss
 11-12-2019  Đà Nẵng 03,Khánh Hòa 84   Win Khánh Hòa
 10-12-2019  Đắc Lắc 07,Quảng Nam 16  Miss
 09-12-2019  Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 86   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 08-12-2019  Khánh Hòa 38,Kon Tum 05   Win Khánh Hòa
07-12-2019  Đà Nẵng 43,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 21   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 06-12-2019  Gia Lai 14,Ninh Thuận 25   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 05-12-2019  Bình Định 04,Quảng Bình 35,Quảng Trị 81   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 04-12-2019  Đà Nẵng 16,Khánh Hòa 54  Miss
 03-12-2019  Đắc Lắc 21,Quảng Nam 46   Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 40,Thừa Thiên Huế 62   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 01-12-2019
 Khánh Hòa 76,Kon Tum 93
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 30-11-2019  Đà Nẵng 39,Đắc Nông 02,Quảng Ngãi 15   Win Đà Nẵng
 29-11-2019  Gia Lai 83,Ninh Thuận 17   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 28-11-2019  Bình Định 15,Quảng Bình 02,Quảng Trị 57  Miss
 27-11-2019  Khánh Hòa 72,Đà Nẵng 14   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 26-11-2019  Đắc Lắc 72,Quảng Nam 90   Win Đắc Lắc
 25-11-2019  Phú Yên 40,Thừa Thiên Huế 96  Miss
 24-11-2019  Khánh Hòa 87,Kon Tum 68   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 23-11-2019 Đà Nẵng 74,Đắc Nông 01,Quảng Ngãi 81   Win Quảng Ngãi
 22-11-2019  Gia Lai 07,Ninh Thuận 0814 Miss
 21-11-2019 Bình Định 68,Quảng Bình 20,Quảng Trị 17   Win Bình Định
 20-11-2019  Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 18   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 19-11-2019  Đắc Lắc 28,Quảng Nam 67  Miss
 18-11-2019  Phú Yên 04,Thừa Thiên Huế 21   Win Phú Yên 
 17-11-2019  Khánh Hòa 75,Kon Tum 69   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 16-11-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 23,Quảng Ngãi 45   Win Quảng Ngãi

 15-11-2019

 Gia Lai 51,Ninh Thuận 53

 Miss

 14-11-2019  Bình Định 95,Quảng Bình 18,Quảng Trị 50   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 13-11-2019  Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 92   Win Khánh Hòa
 12-11-2019  Đắc Lắc 04,Quảng Nam 25   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 11-11-2019  Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 91  Miss
 10-11-2019 Khánh Hòa 60,Kon Tum 36 Miss
 09-11-2019  Đà Nẵng 61,Đắc Nông 75,Quảng Ngãi 46  Miss
 08-11-2019  Gia Lai 69,Ninh Thuận 84   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 07-11-2019  Bình Định 45,Quảng Bình 17,Quảng Trị 67    Win Quảng Trị
 06-11-2019 Đà Nẵng 91,Khánh Hòa 98 Miss
 05-11-2019  Đắc Lắc 12,Quảng Nam 54    Win Đắc Lắc
 04-11-2019  Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 01  Miss
 03-11-2019 Khánh Hòa 36,Kon Tum 81   Win Kon Tum
 02-11-2019 Đà Nẵng 59,Đắc Nông 85,Quảng Ngãi 00   Win Đắc Nông

 01-11-2019

 Gia Lai 82,Ninh Thuận 62

 Miss

 31-10-2019 Bình Định 07,Quảng Bình 82,Quảng Trị 77 Miss
 30-10-2019  Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 15  Miss
 29-10-2019  Đắc Lắc 61,Quảng Nam 72  Miss
 28-10-2018 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 91   Win Thừa Thiên Huế
 27-10-2019  Khánh Hòa 60,Kon Tum 79   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 26-10-2019 Đà Nẵng 50,Đắc Nông 29,Quảng Ngãi 81   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 25-10-2019  Gia Lai 96,Ninh Thuận 59   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 24-10-2019 Bình Định 32,Quảng Bình 64,Quảng Trị 64  Win Quảng Bình
 23-10-2019  Đà Nẵng 45,Khánh Hòa 29   Win Đà Nẵng
 22-10-2019  Đắc Lắc 95,Quảng Nam 80   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 21-10-2019  Phú Yên 82,Thừa Thiên Huế 90  Miss
 20-10-2019  Khánh Hòa 25,Kon Tum 56   Miss
 19-10-2019 Đà Nẵng 95,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 55 Miss
 18-10-2019  Gia Lai 70,Ninh Thuận 38  Miss
 17-10-2019  Bình Định 62,Quảng Bình 18,Quảng Trị 91   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 06   Win Khánh Hòa
 15-10-2019
 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 38   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 80,Kon Tum 97  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 95,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 04   Win Đà Nẵng
 11-10-2019  Gia Lai 60,Ninh Thuận 54   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 93,Quảng Bình 20,Quảng Trị 86   Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 01   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 40,Quảng Nam 78   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 97   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 30,Kon Tum 72  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 90   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 21,Ninh Thuận 36  Miss
03-10-2019  Bình Định 15,Quảng Bình 67,Quảng Trị 82   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 47   Win Đà Nẵng
01-10-2019
 Đắc Lắc 92,Quảng Nam 01
  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 30-09-2019  Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 76   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 05,Kon Tum 81   Win Khánh Hòa
 28-09-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 76,Quảng Ngãi 81   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 72,Ninh Thuận 79  Miss
 26-09-2019  Bình Định 70,Quảng Bình 97,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 29,Quảng Nam 67   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 09   Win Phú Yên
 22-09-2019  Khánh Hòa 09,Kon Tum 40   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 14,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 38   Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 61,Ninh Thuận 87  Miss
 19-09-2019  Bình Định 48,Quảng Bình 24,Quảng Trị 45  Win Bình Định,Quảng Bình
 18-09-2019  Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 86  Win Đà Nẵng
 17-09-2019  Đắc Lắc 92,Quảng Nam 09  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 16-09-2019  Phú Yên 54,Thừa Thiên Huế 82  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 15-09-2019
 Khánh Hòa 08,Kon Tum 54
 Miss
 14-09-2019  Đà Nẵng 08,Quảng Ngãi 86,Đắc Nông 97  Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi,Đắc Nông
 13-09-2019  Gia Lai 62,Ninh Thuận 95  Miss
 12-09-2019  Bình Định 75,Quảng Bình 97,Quảng Trị 21  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019  Đà Nẵng 31,Khánh Hòa 28  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 10-09-2019  Đắc Lắc 42, Quảng Nam 56  Win Đắc Lắc
 09-09-2019  Phú Yên 35, Thừa Thiên Huế 09  Miss
 08-09-2019  Khánh Hòa 21, Kon Tum 30  Win Kon Tum
 07-09-2019  Đà Nẵng 77, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 21  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 38,Ninh Thuận 47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 25,Quảng Bình 34,Quảng Trị 89 Miss
04-09-2019 Đà Nẵng 48,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 65,Quảng Nam 20 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 94 Miss
01-09-2019
Khánh Hòa 63,Kon Tum 83
Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 19,Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 85,Quảng Bình 85,Quảng Trị 96 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 81 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 15,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 98,Kon Tum 60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 25,Đắc Nông 61,Quảng Ngãi 75 Miss
23-08-2019 Gia Lai 81,Ninh Thuận 16 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 10,Quảng Bình 08,Quảng Trị 90 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 12 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 75,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 09,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 52,Đắc Nông 46,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 97,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 58,Quảng Bình 80,Quảng Trị 75
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 30 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 746 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 94,Kon Tum 17 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 83,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 98,Ninh Thuận 34 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 81,Quảng Bình 95,Quảng Trị 07 Miss
07-08-2019 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 61 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 78 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 52 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 72,Ninh Thuận 83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019
Bình Định 89,Quảng Bình 74,Quảng Trị 45
Miss
31-07-2019 Đà Nẵng 27,Khánh Hòa 07 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-07-2019 Đắc Lắc 81,Quảng Nam 16 Win Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 05,Thừa Thiên Huế 56 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-07-2019 Khánh Hòa 40,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 54,Đắc Nông 07,Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai
25-07-2019 Bình Định 82,Quảng Bình 93,Quảng Trị 15 Miss
24-07-2019 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 09,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc
22-07-2019 Phú Yên 05,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 34,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa
20-07-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 44,Quảng Ngãi 67 Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 56,Ninh Thuận 67 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 29,Quảng Bình 78,Quảng Trị 75 Win Bình Định
17-07-2019 Đà Nẵng 26,Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-07-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-07-2019
Phú Yên 66,Thừa Thiên Huế 29
Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-07-2019 Khánh Hòa 87,Kon Tum 63 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-07-2019 Đà Nẵng 04,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-07-2019 Gia Lai 41,Ninh Thuận 21 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-07-2019 Bình Định 20,Quảng Bình 23,Quảng Trị 22 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-07-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 06 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-07-2019 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 40 Miss