song thủ lô miền nam

Đúng 8h Chúng Tôi Đã Có Số song thủ lô miền nam VIP. Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 200.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.

 Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay Loading Loading
 30-03-2020  Cà Mau 03-15,Hồ Chí Minh 26-50,Đồng Tháp 12-53  Miss
 29-03-2020  Kiên Giang 67-85,Tiền Giang 13-97,Đà Lạt 19-46   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt 
 28-03-2020  Hồ Chí Minh 22-95,Bình Phước 04-74,Hậu Giang 67-57,Long An 73-02  Miss
 27-03-2020  Vĩnh Long 42-60,Trà Vinh 19-61,Bình Dương 23-52   Win Vĩnh Long,Trà Vinh,Bình Dương 
 26-03-2020 An Giang 73-26,Tây Ninh 33-05,Binh Thuận 51-25   Win Tây Ninh 
 25-03-2020 Đồng Nai 52-40,Sóc Trăng 75-36,Cần Thơ 50-39  Miss
 24-03-2020  Vũng Tàu 18-32,Bến Tre 24-12,Bạc Liêu 01-54   Win Vũng Tàu,Bến Tre,Bạc Liêu
 23-03-2020  Hồ Chí Minh 39-42,Đồng Tháp 93-52,Cà Mau 01-73   Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp,Cà Mau
 22-03-2020  Kiên Giang 62-90,Tiền Giang 02-14,Đà Lạt 78-62  Miss
 21-03-2020  Hồ Chí Minh 64-31,Long An 02-45,Hậu Giang 41-67,Bình Phước 42-61   Win Hồ Chí Minh
 20-03-2020  Vĩnh Long 34-69,Trà Vinh 27-54,Bình Dương 08-14   Win Vĩnh Long,Trà Vinh
 19-03-2020  An Giang 43-54,Bình Thuận 68-82,Tây Ninh 29-63   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
18-03-2020  Cần Thơ 38-51,Đồng Nai 26-03,Sóc Trăng 09-40   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 17-03-2020 Bạc Liêu 74-21,Bến Tre 58-25,Vũng Tàu 37-62  Win Bạc Liêu
 16-03-2020 Cà Mau 15-60,Đồng Tháp 76-95,Hồ Chí Minh 16-54   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 15-03-2020
Kiên Giang 94-88,Đà Lạt 01-37,Tiền Giang 35-79
  Miss
 14-03-2020 Hồ Chí Minh 14-82,Bình Phước 20-28,Hậu Giang 24-45,Long An 37-85  Win Hồ Chí Minh,Hậu Giang,Long An
 13-03-2020  Bình Dương 05-42,Trà Vinh 09-61,Vĩnh Long 25-47   Win Vĩnh Long,Trà Vinh,Bình Dương
 12-03-2020 An Giang 09-98,Tây Ninh 55-87,Binh Thuận 19-95   Win Tây Ninh
 11-03-2020  Cần Thơ 31-62,Đồng Nai 10-44,Sóc Trăng 02-15   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 10-03-2020  Bạc Liêu 09-67,Bến Tre 43-87,Vũng Tàu 07-38   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 09-03-2020  Cà Mau 32-61,Đồng Tháp 64-19,Hồ Chí Minh 03-12  Miss
 08-03-2020  Kiên Giang 90-12,Đà Lạt 21-50,Tiền Giang 28-46   Win Đà Lạt 
 07-03-2020  Long An 47-61,Hồ Chí Minh 30-84,Hậu Giang 03-42,Bình Phước 12-35   Win Hồ Chí Minh,Long An
 06-03-2020  Vĩnh Long 47-31,Trà Vinh 02-75,Bình Dương 12-59   Win Vĩnh Long,Trà Vinh,Bình Dương
 05-03-2020  An Giang 63-76,Bình Thuận 05-71,Tây Ninh 31-62   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 04-03-2020  Cần Thơ 20-09,Đồng Nai 21-61,Sóc Trăng 17-42  Miss
 03-03-2020  Bạc Liêu 41-52,Bến Tre 23-39,Vũng Tàu 02-49  Miss
 02-03-2020
 Cà Mau 19-10,Đồng Tháp 47-52,Hồ Chí Minh 68-70
  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 01-03-2020  Kiên Giang 58-29,Đà Lạt 03-34,Tiền Giang 04-36   Miss
 29-02-2020  Long An 32-01,HồChí Minh 41-67,Hậu Giang 05-15,Bình Phước 12-35  Miss
 28-02-2020  Bình Dương 30-65,Trà Vinh 15-41,Vĩnh Long 18-36   Win Bình Dương
 27-02-2020  An Giang 76-72,Tây Ninh 82-16,Binh Thuận 42-62   Miss
 26-02-2020  Cần Thơ 21-32,Đồng Nai 27-30,Sóc Trăng 23-75   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 25-02-2020  Bến Tre 81-94,Vũng Tàu 06-18,Bạc Liêu 95-68   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 24-02-2020  Cà Mau 00-60,Hồ Chí Minh 89-31,Đồng Tháp 84-21   Win Đồng Tháp
 23-02-2020  Kiên Giang 43-72,Tiền Giang 18-26,Đà Lạt 15-51   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
 22-02-2020  Hồ Chí Minh 17-46,Long An 31-97,Bình Phước 23-65,Hậu Giang 18-40   Win Hồ Chí Minh,Long An
 21-02-2020  Vĩnh Long 18-21,Bình Dương 25-51,Trà Vinh 03-65   Win Vĩnh Long
 20-02-2020  An Giang 15-65,Bình Thuận 17-51,Tây Ninh 13-65   Win An Giang,Bình Thuận
 19-02-2020  Đồng Nai 59-26,Sóc Trăng 42-17,Cần Thơ 26-24  Miss
 18-02-2020  Bạc Liêu 17-09,Bến Tre 02-47,Vũng Tàu 05-37   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 17-02-2020  Cà Mau 23-65,Đồng Tháp 04-45,Hồ Chí Minh 06-75  Miss
 16-02-2020
Kiên Giang 87-30,Đà Lạt 69-31,Tiền Giang 17-46
  Win Đà Lạt
 15-02-2020 Hồ Chí Minh 52-86,Bình Phước 30-68,Hậu Giang 28-17,Long An 04-38   Win Long An,Hồ Chí Minh,Bình Phước
 14-02-2020  Bình Dương 23-87,Trà Vinh 37-33,Vĩnh Long 24-54   Win Bình Dương,Vĩnh Long
 13-02-2020 An Giang 87-38,Tây Ninh 55-33,Binh Thuận 83-51   Win Tây Ninh  ,Bình Thuận
 12-02-2020 Đồng Nai 94-61,Sóc Trăng 34-12,Cần Thơ 24-91   Win Cần Thơ
 11-02-2020 Bạc Liêu 33-81,Bến Tre 24-71,Vũng Tàu 78-33    Win Bạc Liêu
 10-02-2020  Cà Mau 15-36,Đồng Tháp 21-49,Hồ Chí Minh 10-46   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 09-02-2020  Kiên Giang 49-52,Tiền Giang 15-21,Đà Lạt 54-72   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
 08-02-2020  Long An 19-31,Hồ Chí Minh 22-59,Hậu Giang 61-90,Bình Phước 09-45   Win Long An,Hồ Chí Minh 
 07-02-2020  Bình Dương 28-41,Trà Vinh 65-94,Vĩnh Long 15-50  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 06-02-2020  An Giang 32-67,Bình Thuận 61-95,Tây Ninh 32-12   Win An Giang,Bình Thuận
 05-02-2020 Cần Thơ 10-56,Đồng Nai 32-69,Sóc Trăng 30-71  Miss
 04-02-2020 Bạc Liêu 25-69,Bến Tre 07-78,Vũng Tàu 20-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre
 03-02-2020
 Cà Mau 31-26,Đồng Tháp 25-13,Hồ Chí Minh 15-32
  Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 02-02-2020  Kiên Giang 15-95,Tiền Giang 04-12,Đà Lạt 39-81  Miss
 01-02-2020  Bình Phước 30-28,Hậu Giang 09-13,Hồ Chí Minh 75-91,Long An 80-24   Win Bình Phước
 31-01-2020  Bình Dương 48-56,Trà Vinh 09-17,Vĩnh Long 21-61   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 30-01-2020  An Giang 03-40,Tây Ninh 12-38,Bình Thuận 19-76  Miss
 29-01-2020  Cần Thơ 16-58,Đồng Nai 02-41,Sóc Trăng 64-94   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 28-01-2020  Vũng Tàu 16-37,Bạc Liêu 09-31,Bến Tre 02-36   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 27-01-2020  Hồ Chí Minh 25-51,Đồng Tháp 15-50,Cà Mau 02-35  Miss
 26-01-2020  Kiên Giang 57-70,Tiền Giang 19-21,Đà Lạt 05-71   Win Kiên Giang,Tiền Giang,Đà Lạt
 25-01-2020  Long An 52-03,Hồ Chí Minh 13-40 ,Hậu Giang 15-40,Bình Phước 60-71   Win Long An,Hồ Chí Minh
 24-01-2020  Vĩnh Long 51-80,Trà Vinh 05-86,Bình Dương 18-01   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 23-01-2020  An Giang 25-51,Tây Ninh 20-35,Bình Thuận 15-63   Miss
 22-01-2020  Cần Thơ 37-40,Đồng Nai 15-20,Sóc Trăng 60-52   Win Cần Thơ
 21-01-2020  Vũng Tàu 32-78,Bến Tre 69-81,Bạc Liêu 86-51   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 20-01-2020
 Cà Mau 08-34,Đồng Tháp 32-15,Hồ Chí Minh 08-17
  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 19-01-2020  Kiên Giang 61-37,Tiền Giang 09-32,Đà Lạt 01-75   Win Kiên Giang
 18-01-2020 Long An 61-25,Hồ Chí Minh 12-35,Hậu Giang 19-52,Bình Phước 59-78  Miss
 17-01-2020  Bình Dương 31-65,Trà Vinh 17-23,Vĩnh Long 15-75   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 16-01-2020  An Giang 04-62,Bình Thuận 30-65,Tây Ninh 25-56   Win An Giang
 15-01-2020 Đồng Nai 04-97,Sóc Trăng 72-25,Cần Thơ 44-66   Win Đồng Nai
 14-01-2020  Bạc Liêu 17-08,Bến Tre 04-31,Vũng Tàu 03-48   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 13-01-2020 Cà Mau 06-17,Hồ Chí Minh 23-61,Đồng Tháp 31-80  Miss
 12-01-2020  Kiên Giang 15-60,Tiền Giang 06-31,Đà Lạt 84-02  Miss
 11-01-2020  Long An 20-01,Hồ Chí Minh 15-59,Hậu Giang 05-16,Bình Phước 03-41   Win Bình Phước
 10-01-2020  Bình Dương 15-09,Trà Vinh 02-60,Vĩnh Long 24-52    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 09-01-2020  An Giang 98-80,Bình Thuận 02-30,Tây Ninh 17-25   Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 08-01-2020  Cần Thơ 60-45,Đồng Nai 89-64,Sóc Trăng 04-46   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 07-01-2020  Bạc Liêu 64-41,Bến Tre 03-17,Vũng Tàu 26-19   Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020  Cà Mau 08-14,Đồng Tháp 37-63,Hồ Chí Minh 15-60   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 04-01-2020 Long An 36-83,Hồ Chí Minh 12-67,Hậu Giang 02-35,Bình Phước 04-41   Win Long An
 03-01-2020  Bình Dương 82-56,Trà Vinh 03-40,Vĩnh Long 16-76   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 02-01-2020  An Giang 37-64,Bình Thuận 69-80,Tây Ninh 01-40   Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
01-01-2020 Đồng Nai 12-50,Cần Thơ 08-75,Sóc Trăng 06-45  Miss
 31-12-2019
 Bạc Liêu 23-07,Bến Tre 65-96,Vũng Tàu 27-71
  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu