xỉu chủ miền trung

Soi cầu xỉu chủ miền trung chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. Chia vốn hợp lý chính là chìa khóa thành công. Bạn hãy thử và tận hưởng chiến thắng với từng con số mà chúng tôi đưa ra

XỈU CHỦ MIỀN TRUNG, Gía 1.000.000 VND 

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 500k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay Loading Loading
 09-12-2019  Phú Yên 719,Thừa Thiên Huế 770   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 08-12-2019  Khánh Hòa 779,Kon Tum 651   Win Khánh Hòa
 07-12-2019  Đà Nẵng 133,Đắc Nông 294,Quảng Ngãi 890  Miss
 06-12-2019  Gia Lai 147,Ninh Thuận 766  Miss
 05-12-2019  Bình Định 354,Quảng Bình 817,Quảng Trị 138   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 04-12-2019  Đà Nẵng 529,Khánh Hòa 021  Miss
 03-12-2019  Đắc Lắc 558,Quảng Nam 632   Win Đắc Lắc
 02-12-2019  Phú Yên 510,Thừa Thiên Huế 256   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 01-12-2019
 Khánh Hòa 661,Kon Tum 860
  Win Khánh Hòa.Kon Tum
 30-11-2019  Đà Nẵng 568,Đắc Nông 023,Quảng Ngãi 869   Win Đà Nẵng
 29-11-2019  Gia Lai 868,Ninh Thuận 129   Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019  Bình Định 203,Quảng Bình 617,Quảng Trị 981  Miss
 27-11-2019  Khánh Hòa 156,Đà Nẵng 207   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 26-11-2019  Đắc Lắc 131,Quảng Nam 763   Win Đắc Lắc
 25-11-2019  Phú Yên 259,Thừa Thiên Huế 167  Miss
 24-11-2019  Khánh Hòa 112,Kon Tum 576   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 23-11-2019  Đà Nẵng 257,Đắc Nông 891,Quảng Ngãi 128  Win Quảng Ngãi
 22-11-2019  Gia Lai 272,Ninh Thuận 854   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 21-11-2019  Bình Định 280,Quảng Bình 521,Quảng Trị 306   Win Bình Định
 20-11-2019  Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 660   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 19-11-2019  Đắc Lắc 419,Quảng Nam 274  Miss
 18-11-2019  Phú Yên 149,Thừa Thiên Huế 350   Win Phú Yên 
 17-11-2019  Khánh Hòa 487,Kon Tum 090   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 16-11-2019  Đà Nẵng 260,Đắc Nông 870,Quảng Ngãi 467   Win Quảng Ngãi
 15-11-2019
 Gia Lai 150,Ninh Thuận 592
 Miss
 14-11-2019  Bình Định 875,Quảng Bình 966,Quảng Trị 494   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 13-11-2019  Đà Nẵng 526,Khánh Hòa 470   Win Khánh Hòa
 12-11-2019  Đắc Lắc 693,Quảng Nam 365   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 11-11-2019  Phú Yên 250,Thừa Thiên Huế 957  Miss
 10-11-2019  Khánh Hòa 083,Kon Tum 347   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 09-11-2019  Đà Nẵng 657,Đắc Nông 780,Quảng Ngãi 206   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 08-11-2019  Bình Dương 22,Trà Vinh 66,Vĩnh Long 56   Miss
 07-11-2019  Bình Định 203,Quảng Bình 487,Quảng Trị 980    Win Quảng Trị
 06-11-2019  Đà Nẵng 132,Khánh Hòa 156   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 05-11-2019  Đắc Lắc 012,Quảng Nam 607  Miss
 04-11-2019  Phú Yên 201,Thừa Thiên Huế 691  Miss
03-11-2019  Khánh Hòa 350,Kon Tum 180   Win Khánh Hòa.Kon Tum
02-11-2019  Đà Nẵng 316,Đắc Nông 632,Quảng Ngãi 748   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 01-11-2019
 Gia Lai 250,Ninh Thuận 674
 Miss
 31-10-2019  Bình Định 209,Quảng Bình 315,Quảng Trị 746   Win  Quảng Trị
 30-10-2019 Đà Nẵng 136,Khánh Hòa 961   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 29-10-2019  Đắc Lắc 253,Quảng Nam 958  Miss
28-10-2018  Phú Yên 256,Thừa Thiên Huế 436   Win Thừa Thiên Huế
 27-10-2019  Khánh Hòa 497,Kon Tum 468   Win Khánh Hòa.Kon Tum
 26-10-2019 Đà Nẵng 710,Đắc Nông 755,Quảng Ngãi 026   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
25-10-2019  Gia Lai 905,Ninh Thuận 340    Win Gia Lai,Ninh Thuận
 24-10-2019  Bình Định 241,Quảng Bình 369,Quảng Trị 749  Miss
 23-10-2019  Đà Nẵng 497,Khánh Hòa 205   Win Đà Nẵng
22-10-2019 Đắc Lắc 529,Quảng Nam 605 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019 Phú Yên 520,Thừa Thiên Huế 519 Miss
20-10-2019 Khánh Hòa 548,Kon Tum 044 Win Khánh Hòa.Kon Tum
19-10-2019 Đà Nẵng 615,Đắc Nông 354,Quảng Ngãi 023 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
18-10-2019 Gia Lai 209,Ninh Thuận 379 Miss
17-10-2019 Bình Định 905,Quảng Bình 678,Quảng Trị 440 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019 Đà Nẵng 528,Khánh Hòa 249 Win Khánh Hòa
15-10-2019
Đắc Lắc 843,Quảng Nam 384
Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 610 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-10-2019 Khánh Hòa 581,Kon Tum 694 Miss
12-10-2019 Đà Nẵng 707,Đắc Nông 526,Quảng Ngãi 985 Win Đà Nẵng
11-10-2019 Gia Lai 108,Ninh Thuận 264 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 891,Quảng Bình 578,Quảng Trị 514 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019 Đà Nẵng 526,Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019 Đắc Lắc 264,Quảng Nam 598 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019 Phú Yên 791,Thừa Thiên Huế 753 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019 Khánh Hòa 368,Kon Tum 144 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 575,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 970 Win Đà Nẵng
04-10-2019 Gia Lai 943,Ninh Thuận 785 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 644,Quảng Bình 074,Quảng Trị 656 Win Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 604,Khánh Hòa 499 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-10-2019
Đắc Lắc 935,Quảng Nam 527
Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 518,Thừa Thiên Huế 480 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 779,Kon Tum 224 Miss
28-09-2019 Đà Nẵng 150,Đắc Nông 289,Quảng Ngãi 589 Miss
27-09-2019 Gia Lai 650,Ninh Thuận 528 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 529,Quảng Bình 449,Quảng Trị 579 Win Quảng Bình
25-09-2019 Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 166 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 632,Quảng Nam 476 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 284,Thừa Thiên Huế 650 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 098,Kon Tum 724 Win Kon Tum
21-09-2019 Đà Nẵng 813,Đắc Nông 984,Quảng Ngãi 352 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-09-2019
Gia Lai 846,Ninh Thuận 704
Miss
19-09-2019 Bình Định 262,Quảng Bình 958,Quảng Trị 373 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-09-2019 Đà Nẵng 932,Khánh Hòa 400 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-09-2019 Đắc Lắc 689,Quảng Nam 727 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-09-2019 Phú Yên 754,Thừa Thiên Huế 235 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-09-2019 Khánh Hòa 133,Kon Tum 967 Miss
14-09-2019 Đà Nẵng 451,Đắc Nông 497,Quảng Ngãi 211 Miss
13-09-2019 Gia Lai 720,Ninh Thuận 072 Win Gia Lai
12-09-2019 Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 781 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-09-2019 Đà Nẵng 166,Khánh Hòa 918 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-09-2019 Đắc Lắc 254,Quảng Nam 956 Miss
09-09-2019 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 227 Win Thừa Thiên Huế
08-09-2019 Khánh Hòa 015,Kon Tum 898 Miss
07-09-2019 Đà Nẵng 252,Đắc Nông 060,Quảng Ngãi 066 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 285 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 779,Quảng Bình 628,Quảng Trị 460 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-09-2019 Đà Nẵng 165,Khánh Hòa 471 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 866,Quảng Nam 330 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 280,Thừa Thiên Huế 455 Miss
01-09-2019
Khánh Hòa 814,Kon Tum 835
Win Khánh Hòa
31-08-2019 Đà Nẵng 111,Đắc Nông 459,Quảng Ngãi 505 Miss
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 988 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 685,Quảng Bình 942,Quảng Trị 067 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 552,Khánh Hòa 303 Win Đà Nẵng
27-08-2019
Đắc Lắc 822,Quảng Nam 879
Miss
26-08-2019 Phú Yên 815,Thừa Thiên Huế 439 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 245,Kon Tum 236 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 207,Đắc Nông 815,Quảng Ngãi 164 Win Quảng Ngãi
23-08-2019 Gia Lai 181,Ninh Thuận 221 Miss
22-08-2019 Bình Định 486,Quảng Bình 880,Quảng Trị 490 Win Bình Định,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 313,Khánh Hòa 858 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-08-2019 Đắc Lắc 952,Quảng Nam 585 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 057,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 528,Kon Tum 996 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 278,Quảng Ngãi 937 Miss
16-08-2019 Gia Lai 730,Ninh Thuận 112 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019
Bình Định 382,Quảng Bình 001,Quảng Trị 641
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 988 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-08-2019 Đắc Lắc 870,Quảng Nam 195 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 762,Thừa Thiên Huế 746 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế